Tomáš Klír

Tomáš Klír

Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku – Settlements of the Margin in the High/Late Middle Ages and Early Modern Period. (= Dissertationes Brunenses/Pragensesque 5) Praha – Brno 2008